Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Ämnesplanering, SO, Lackarebäcksskolan, åk 2, 2018-2019

Lackarebäcksskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 13 juni 2018

Mölndal förr och nu / samhällsfunktioner

Syfte

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Så här kommer vi att arbeta

  • Vi gör studiebesök för att lära oss mer om hur man levde förr i Mölndal
  • Vi bekantar oss med kartbilden över Mölndal
  • Vi lär oss mer om arbetet och djuren på en bondgård
  • Vi kommer att fördjupa oss i olika yrken inom centrala samhällsfunktioner som t.ex. brandkåren
  • Eleverna kommer att få intervjua äldre personer

 

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

  • Din förståelse för hur det kunde vara att leva förr
  • Din kunskap om olika samhällsfunktioner och yrken
  • Hur du tar till dig information vid t ex studiebesök och använder den i dina arbeten
  • Din förmåga att diskutera samhällsfrågor

 

 

 

Utvärdering (frågor som eleverna kan svara på i kommentarsfältet under /efter arbetet)


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.

Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.

Yrken och verksamheter i närområdet.

Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.

Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.

Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.

Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback