Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

2 - 3

Ämnesplanering, engelska, Lackarebäcksskolan, åk 2-3, 2018-2020

Lackarebäcksskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 13 juni 2018

Engelska

Syfte

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Så här kommer vi att arbeta

  • Titta på korta filmer med enkel engelska
  • Lyssna på och sjunga engelska sånger för att träna uttalet
  • Lekar där vi tränar på att förstå och själv säga enkla fraser och ord
  • Läsa och lyssna till enkla texter på engelska
  • Enkla dialoger om välbekanta ämnen och situationer
  • Skriva ord och fraser på engelska

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

  • Hur du förstår talad eller skriven engelska, samt hur du visar att du har förstått eller kan berätta om ett innehåll
  • Hur du uttrycker dig framförallt i tal och delvis i skrift på engelska

 

 

Utvärdering (frågor som eleverna kan svara på i kommentarsfältet under /efter arbetet)


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Intressen, personer och platser.

Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.

Enkla presentationer.

Enkla beskrivningar och meddelanden.

Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter