Skolbanken Logo
Skolbanken

Bok och bildsamtal

Östergårdsskolan gr, Halmstad · Senast uppdaterad: 13 juni 2018

Bok och bildsamtal - delta i samtal kring olika texter

Syfte

Utveckla förmågan att tolka olika kommunikativa uttryck

Mål

Jag deltar i bok och bildsamtal

Innehåll

  • Delta i skapandet av egna sagor och texter
  • Delta i att läsa och lyssna på andras texter
  • Följa med i handlingen med hjälp av konkret material
  • Återberätta text med sekvensbilder

Bedömning

Jag deltar i samtalet.

Jag svarar på frågor om berättelsen.

Jag återberättar berättelsen.

 

 

 


Läroplanskopplingar

samspela med andra,

tolka olika former av kommunikativa uttryck,

använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

Språkets struktur, ordföljd och meningsbyggnad.

Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.

Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.

Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.

Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.

Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.

Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.

Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback