Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, NO (år 1-3), Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

2

Er_NO_år 2_våren vt-2018

Esperedsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 13 juni 2018

Undersöka en vårblomma, plantera i CD-fodral,namnge några av våra vanligaste vårblommor och dess viktigaste delarna samt skapa en faktatext.

Arbetssätt

  • Vi arbetar med VÖL-scheman och funderar över vad vi vet om våren och vårtecken.
  • Vi tittar på faktafilmer om våren.
  • Vi undersöker en vårblomma med hjälp av en lupp och tränar på blommans delar.
  • Vi dokumenterar de delar vi upptäcker med hjälp av luppen och våra ögon.
  • Vi samtalar om vad blommans olika delar egentligen gör och varför blomman behöver den.
  • Vi skriver ner vad vi tror att ett frö behöver för att gro.
  • Vi planterar bönor i CD-fodral och provar våra hypoteser.
  • Vi drar slutsatser om resultatet av planteringen (vilka bönor växte bra och varför?).
  • Vi skriver faktatexter om det vi har lärt oss.
  • Vi skriver vad vi har lärt oss i VÖL-schemana

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

- Observera och dokumentera en vårblomma.

- Skriva en hypotes (klok gissning) om vad ett frö behöver för att gro.

- Skriva en faktatext om våra vårtecken.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Er_NO_år 2_våren
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback