Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Beskrivande text

Kyrkskolan 7-9, Ludvika · Senast uppdaterad: 14 juni 2018

Beskrivande text

Efter påsk har vi arbetat med området ”Beskrivande text” och använt adjektiv samt komparerat adjektiv, fakta – inte åsikter, klassificering av djur, tempus och modalitet. Eleverna har arbetat med att översatt ord och begrepp till sitt hemspråk, för att stärka kunskaperna i båda språken. Jag har rättar allteftersom och eleverna har får träna extra på det som behövs.

Eleverna har övat på NP i svenska läsförståelse för åk 6 samt tränat högläsning. Varje vecka har eleverna fått träna ordförståelse genom kahoot, där jag kopplat orden till arbetet med ”Beskrivande text”. När eleverna spelar första gången, pratar jag runt de rätta orden samt alternativen. Eleverna spelade så samma kahoot igen och då utan mina förklaringar. Även andra kahoot, som jag hämtat från andra lärare, har eleverna fått träna på.

Vi har spelat olika spel och pratat runt olika aktuella händelser för att främja samtal på svenska. Samspråkiga elever har hjälpt varandra, när de svenska orden fattats.

Förutom det jag har givit eleverna av strategier för att öka sina kunskaper i svenska språket, som att läsa böcker (gärna högläsning), titta på svenska program/filmer med svenska text, skriva egna och skriva av texter, finns det bra sidor på nätet. På studi.se finns det en filmserie om lässtrategier där eleverna får informationen på flera språk.

På Google ”50 languages, Goethe förlag”, hittar man 50 gratis språkkurser. Där utgår man ifrån att lära sig ett språk med utgångpunkt från sitt modersmål och läser, lyssnar och upprepar. Eleverna har fått bekanta sig med sidan med svenska- och engelskakursen.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback