Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

4

Vikingatiden

Glasbergsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 4 november 2023

12 åriga Ansgar rymmer ifrån sitt föräldrahem, där hans far Ivar är hövding. Han gör det eftersom han vill följa med ett gäng fria män, som är påväg till ett kloster i Lindsfarne som ligger i England. De tänker nämligen plundra klostret och bli rika på dess skatter.... Hur tror du att det var att leva på vikingatiden? Vad trodde man på? Kan man hitta några likheter med hur vi lever idag? Är det man hör om vikingar sant? Med det här arbetet ska du få lära dig om den delen av järnåldern som vi kallar för vikingatiden.

Jag kommer att arbeta med följande förmågor:

 • Begreppsförmågan -  förstå och använda de historiska begrepp.
 • Analysförmågan -  se orsaker och konsekvenser av olika händelser, se likheter och olikheter.
 • Kommunikationsförmågan - vara delaktig i samtal, diskussioner och redovisningar.
 • Informationshanteringsförmågan -  läsa och förstå de texter vi arbetar med.

Så här arbetar vi med arbetsområdet:

Vi kommer följa Ansgar och hans far Ivar på deras äventyr som utspelar sig på Vikingatiden. Du kommer att få skapa en egen viking som du också ska ge ett namn. Du kommer att få förklara vad din viking har för sysslor, vad hen äter, hur hen bor, skriva meddelanden i runskrift, ha offerfest för asagudarna samt låta din viking åka iväg på egna äventyr med ett skepp som du ska välja åt din viking.

 • Arbeta med faktatexter från andra källor.
 • Söka och bearbeta information.
 • Förstå vad en karta är och hur den kan användas.
 • Samtala och reflektera över din läsning och forskning kring vikingatiden.
 • Ha gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Diskutera historiska händelser i helgrupp och i mindre grupp
 • Berätta om hur män, kvinnor och barn levt på vikingatiden, i Sverige och på andra platser i världen.
 • Titta på filmer och sedan bearbeta innehållet tillsammans på olika sätt
 • Arbeta enskilt, i par och i grupp med olika uppgifter, både muntliga, skriftliga, teoretiska och praktiska.
 • Lyssna på högläsning "Drakskeppet" och vara med i diskussioner och uppgifterna kring boken.
 • Skapa en egen bok om vikingatiden och skapa en egen viking.
 • Beskriva skillnader mellan hur människan levde på vikingatiden och hur hen lever nu.

 

Det här behöver jag visa att jag kan:

 

SO (Geografi, historia)

- känna till några grundläggande egenskaper hos svenska landstyper och beskriva hur människor förr och nu lever och arbetar i olika miljöer. 

-kunna söka och bearbeta information samt göra sammanställningar för kunskap att belysa eller besvara frågor om människan och hennes verksamheter.

- kunna berätta om och jämföra hur män, kvinnor och barn levt och tänkt i några skilda miljöer och tider i Sverige och på några andra platser i världen. 

- förstå vad en karta är och hur den kan användas.

 


Läroplanskopplingar

Några grundläggande orsaker till och konsekvenser av fattigdom och ohälsa, till exempel bristande tillgång till utbildning, hälsovård och vatten. Arbete för att förbättra människors levnadsvillkor, till exempel genom Förenta Nationerna (FN).

Nordens kulturmöten med andra delar av världen genom vikingars resor och medeltidens handelssystem.

Statsbildning och kristendomens etablerande i Norden samt konsekvenser av dessa förändringar.

Vad historiska källor är, till exempel arkeologiska fynd, texter, muntliga berättelser och digitalt material, och hur de kan användas för att ge kunskaper om det förflutna.

Eleven använder geografins metoder och verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt för att utifrån geografiska frågor beskriva och förklara förhållanden på olika platser och i olika regioner.

Eleven visar grundläggande kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp. Eleven för enkla resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och av människors handlingar i förfluten tid. Eleven för också enkla resonemang om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor under olika tidsperioder.

Eleven ställer frågor till historiska källor, beskriver vad som kan vara en historisk källa och ger något exempel på vad källorna kan berätta om det förflutna.

Eleven ger exempel på hur historia kan brukas i något sammanhang.

Matriser i planeringen
Vikingatiden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback