Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4

år 4 Människokroppen

Fågelskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 14 juni 2018

Detta tema handlar om kroppen och hur de olika organen fungerar och vad deras funktion är.

Till dig som elev:

I början av terminen kommer vi i biologin att jobba med ämnet människans organ. Vi kommer att lära oss vilka organ som finns i människokroppen, deras namn, var i kroppen de finns, hur de ser ut och hur de fungerar och samarbetar med varandra.

Arbetsområdet

Du kan säkert redan en hel del om människokroppen! Kanske vet du att du har ett hjärta som pumpar runt blodet och ett par lungor som fylls med luften när du andas in. Men vet du till exempel varför du andas häftigare och varför ditt hjärta slår snabbare när du är ute och springer? Hur kommer det sig att vi blir hungriga och vad ska vi egentligen med näringen som vi får från maten vi äter? I detta arbetsområde kommer du bland annat att få lära dig hur vi andas, hur blodet cirkulerar, hur vi tillgodoser oss näring och hur vi rör oss.

Mål

Du ska känna till vad ett organ är. Du ska även känna till de viktigaste organen i kroppen, deras namn, var de finns, hur de ser ut och hur de fungerar och samarbetar med varandra;

Hjärtat och blodet

Lungorna

Matspjälkningssystemet

Levern och njurarna

Hjärnan och nervsystemet

Skelettet

Musklerna och senorna

Huden

 

Arbetssätt

Vi kommer arbeta med att läsa i textboken, diskutera texterna, prata om orden och till sist göra instuderingsuppgifter. Vi kommer se filmer och göra en del experiment.  

Bedömning

Det som kommer att bedömas är om du har lärt dig de viktigaste organen i kroppen, deras namn, var de finns, hur de ser ut och hur de fungerar och samarbetar med varandra samt viss ordkunskap. 

 

Övergripande mål och riktlinjer

Beskriver undervisningens inriktning - citat från Lgr-11 kap 2

Syfte

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att;

Centralt innehåll

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 4-6 Kropp och hälsa;

Kunskapskrav

Citat från kursplanerna Lgr-11. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygsstegen A, B, C, D och E. Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris NO/biologi arbetsområdet kroppen årskurs 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback