Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F - 4

skogstema (fritids)

Gottsta fritidshem, Norrtälje · Senast uppdaterad: 14 juni 2018

Skogstema

Mål och syfte

Du kommer att få lära dig om träd, svampar, djur, småkryp och nedbrytare i skogen i vår närhet,  för att sedan kunna beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen.

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att

  • läsa och lyssna på fakta
  • se på film
  • besöka skogen 
  • lära oss om allemansrätten
  • skriva egna faktatexter, sagor /berättelser
  • göra egna bilder och använda olika tekniker

Dina texter och bilder ska klistras in i din egen bok om SKOGEN.

 


Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter