Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

1 - 2

Mu åk 1-2 VT-18

Edsta skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 14 juni 2018

Detta har vi jobbat med under terminen

Elevdel

Undervisning

Denna termin har vi jobbat med

 • Examenssångträning
 • Rytmer
 • Enkla noter och andra musiksymboler
 • Melodiinstrument 
  • Klangspel
  • Boomwhackers
 • Slagveriksinstrument
  • Olika trummor
 •  Skapa musik med Radioapan med olika syften för mottagaren

Centralt innehåll

 


Läroplanskopplingar

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.

Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Musiksymboler, bilder och tecken.

Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter