Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Favorit Matematik 2B

Vasaskolan, Ludvika · Senast uppdaterad: 14 juni 2018

Vi fortsätter att använda oss av Favorit matematik. Målet är att du ska få repetera och befästa dina kunskaper samt skapa djupare förståelse för de olika räknesätten. Du kommer att få lära dig mer om klockan, multiplikation med tabell 3 och 4, talen 0-1000, geometriska figurer, uppställningar vid addition och subtraktion.

Detta ska du lära dig:

Eleverna ska genom undervisningen utveckla sin förmåga att:

- formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, tex vid problemlösningar. 

- föra och följa matematiska resonemang, tex vid samarbete, gemensamma genomgångar.

-använda matematiska begrepp och se samband mellan begreppen, tex addition och subtraktion, eller addition och multiplikation.

-välja och använda lämpliga matematiska metoder tex utläsa av en instruktion, bild eller räkneberättelse vilket/vilka räknesätt som kan användas.

Favorit matematik:

Kapitel 1. Klockan

 • Klockan hel och halv timma
 • Klockan, kvart i och kvart över

Kapitel 2. Multiplikation och problemlösning

 • Träna på multiplikation med 2, 5 och 10
 • Multiplikation med 3 och 4
 • Strategier för problemlösning

Kapitel 3. Taluppfattning och huvudräkning

 • Talen 0-1000
 • Positionssystemet, ental, tiotal och hundratal
 • Tal i olika kulturer genom historien
 • Att jämföra och storleksordna tal
 • Addition och subtraktion, huvudräkning i talområdet 0 till 100
 • Addition och subtraktion, huvudräkning i talområdet 0-1000

Kapitel 4. Geometri och mätning

 • Geometriska objekt, punkt, linje och stråle, sträcka och öppen polygon
 • Vinklar
 • Geometriska objekt, månghörningar, rektangel, kvadrat, kub, cirkel och klot
 • Mätning, enheten liter och deciliter

Kapitel 5. Rimlighet, skriftlig huvudräkning

 • Avrundning och rimlighet
 • Addition och subtraktion med uppställning i talområdet 0-1000
 • Enheten mil, kilometer och kilogram
 • Träna multiplikation, uppställning och mätning

Så här kommer vi att arbeta:

 • gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier och att berätta hur vi löser olika problem och matteuppgifter
 • hjälper varandra att utveckla strategier vid problemlösning
 • arbeta enskilt och ibland med kamrat i olika matteuppgifter
 • arbeta med praktisk matematik
 • delta i diskussioner
 • spela spel
 • färdighetsträna och arbeta med Favorit Matematik samt extra arbetsblad
 • matteläxa som du lämnar in

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

I slutet av varje kapitel finns utvärdering som visar vad du lärt dig

Vi kommer genomföra summativa prov under arbetets gång

Du är aktiv på genomgångar och använder lektionstiden på rätt sätt

I det dagliga arbetet med matematik

Genom att delta i gemensamma diskussioner i skolan

 

 

Kunskapskrav

Det vi arbetar med under vårterminen ligger till grund för att nå följande kunskapskrav i åk 3.

I matematik denna termin bedöms på vilket sätt:


Läroplanskopplingar

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.

Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Matematik Favorit 2b
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback