Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

5

Europa

Tunaskolan F-6, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 14 juni 2018

Vi kommer att arbeta med de länder som finns nära oss. Europa sträcker sig från Svalbard i norr till Malta i söder, från Portugal i väst till Ryssland i öst. I Europa finns det 45 länder med olika klimat, natur och kultur.

Mål

  • Förstå hur naturen och människorna förändrar livsmiljöerna.
  • Förstå hur natur, människor och samhälle samspelar i de olika länderna.
  • Förstå och avläsa olika kartor för att kunna ta reda på information om länder.
  • Fundera över lösningar på miljö- och utvecklingsfrågor utifrån hållbar utveckling. 

Arbetets innehåll

Du kommer att få lära dig om

  • Europas natur, klimat, naturresurser samt befolkning.
  • Europas viktigaste städer, sjöar, floder, berg och hav.
  • Geografiska begrepp och deras betydelse.
  • De olika levnadsvillkoren i de europeiska länderna.
  • Olika kartors uppbyggnad och färger. Topografiska och tematiska kartor. 

Arbetssätt och redovisningsform

Under arbetet kommer du att få lyssna, diskutera och läsa om de olika länderna i Europa. Du kommer att få arbeta med viktiga begrepp inom geografi, kartor, se filmer, samt svara på frågor kring länderna. Du kommer att få göra en plansch om ett land i Europa som ska innehålla bland annat olika kartor, landsfakta och naturresurser. 

Visa din kunskap - Bedömning

Ditt arbete kommer att bedömas under arbetets gång genom de uppgifter du lämnar in.


Läroplanskopplingar

I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.

Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.

Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback