Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Geografi, Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Geografi. Norden & miljön. Åk 5

Drottninghögsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 15 juni 2018

Nu är det dags att träffa Holger och Mortensen igen! Den här gången är de på jakt efter en uråldrig skatt - Gjallarhornet. Resan går genom Norden, från danska Fyn i söder till Svalbard i norr. Vi kommer även att arbeta med ett miljötema där vi frågar oss: Hur har naturen förändrats av oss människor? Finns det områden som inte har påverkats av människan? Varför har städer anlagts nära kuster? Vad är hållbar utveckling för dig? Hur är vattnets kretslopp och vad har det för betydelse för allt levande? Vilka miljöproblem kan vi se i skogen? Hur påverkas träd, växter och djurliv? Vilka jordbruk har vi i Norden? Vad odlas? Vilka djur finns i köttproduktionen?

Kursplan i ämnet geografi

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:
Vi arbetar med arbetsområdet Norden för att utveckla din förmåga att 
- analysera hur naturens egna processer och människornas verksamheter formar och förändrar livsmiljöer (Lgr 11, s. 159).
- utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur (Lgr 11, s. 160).

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är: 

Arbetssätt och undervisning

När vi arbetar med Norden natur- och kulturlandskap utgår vi från ett miljöperspektiv (Lgr 11, s. 9). När vi studerar våra natur- och kulturlandskap diskuterar vi hur människan påverkar naturen.

Hur ska vi arbeta?

- Vi pratar om Nordens olika naturlandskap och om de processer som formar landskapet (t.ex. erosion och landhöjning) samt om Nordens klimat och vad som påverkar klimatet (vindar, havsströmmar, Golfströmmen). 
- Vi ser tv-serien "Geografens testamente Norden" och gör uppgifter kopplade till tv-serien.
- Vi fortsätter träna på att använda kartboken som informationskälla.
- Vi tränar Nordens namngeografi med hjälp av blindkartor.
- Vi tränar geografiämnets ord och begrepp.Visa vad du lärt dig

Under arbetsområdets omgång tränar du namngeografi i skolan, med hjälp av blindkartor. Vid arbetsområdets slut bedöms dina kunskaper med ett skriftligt prov.
Löpande under arbetsområdet gör du uppgifter där din kunskapsutveckling bedöms.

I slutet av arbetsområdet får du visa din förmåga att jämföra två av de nordiska länderna (natur- och kulturlandskap, naturresurser, befolkningsfördelning, läge på orter, berg, hav och vatten).Läroplanskopplingar

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Matriser i planeringen
Geografi åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback