Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

1 - 3

Jobba med tryck!

Stugsunds skola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 15 juni 2018

Vad som helst kan inspirera till ett mönster. En bokstav. Eller en liten detalj: ett frö, ett tuschpennelock, ett djur. Det är spännande att se hur olika ett mönster kan bli om man ordnar det symmetriskt eller asymmetriskt! Tänk att man kan ha som jobb att hitta på mönster!

Dessa förmågor ska vi träna på

  • Att få syn på designade mönster runt omkring oss, på kläder, gardiner, möbler m.m.
  • Att kunna tillverka en enklare form av schablon/potatistryck och trycka ett mönster på olika sätt med hjälp av denna.
  • Att kunna använda och förstå vad orden mönster, symmetri och asymmetri betyder

Så här gör vi

  • Vi klipper ut figurer, djur m.m. som en schablon i plast och trycker sedan dessa med hjälp av svampar.
  • Vi prövar också att trycka mönster med frukter och grönsaker.
  • Vi trycker både symmetriskt och asymmetriskt.

Detta ska vi bedöma

  • Din förmåga att se och våga exprimentera med olika mönster.
  • Din förmåga att tillverka mönster med olika verktyg
  • Hur väl du kan använda olika ord som mönster, stilisering, symmetri och asymmetri

Läroplanskopplingar

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.

Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.

Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.

Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback