Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

SO åk 1-3

Ljungviksskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 18 juni 2018

Du kommer få lärdom om världen samt det samhälle vi lever i. Du kommer också att få lära dig en del av vår historia och religion. Du kommer att få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla din förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du kommer även att få möjlighet att fundera, diskutera och argumentera i olika sammanhang.

Konkretisering av målen

Du kommer att få arbeta med:

 • att analyser och undersöka hur människan påverkar naturen och omvärlden.
 • hur man kan arbeta mot en hållbar utveckling.
 • olika historiska händelser samt hur man vet och tar reda på att dessa händelser är sanna. 
 • hur historien påverkat oss i dåtid och nutid. 
 • funderingar kring religioner och dess påverkan av samhället och dig som person.
 • hur det kommer sig att vi tycker att vissa saker är rätt och andra saker är fel.
 • att fundera, diskutera och säga vad du tycker i frågor som rör närmiljön, Sverige och världen.
 • att reflektera (fundera) över mänskliga rättigheter, över vad demokrati är och hur den fungerar i vårt samhälle.

 

Bedömning; vad och hur.

Du visar dina förmågor genom:

 • att observera olika situationer i vardagen.
 • att delta i diskussioner.
 • att delta i klassråd.
 • att genomföra intervjuer.
 • egen och gemensam dokumentation samt praktiskt skapande.
 • att lära dig att ge och få respons utifrån de arbetsuppgifter du utför.
 • delta i studieutflykter utifrån samhälleliga, geografiska, historiska och religiösa aspekter (grunder).

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
SO åk 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback