Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

NO, åk 2, sädesslag

Storvretaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 15 juni 2018

De fyra vanligaste sädesslagen i Sverige är vete, korn, råg och havre. I det här arbetet ska du få lära dig hur du skiljer dessa sädesslag åt, hur de växer och vad de används till.

Syfte för arbetsområdet

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

 • De fyra vanligaste sädesslagen; vete korn, havre och råg.
 • Vad använder vi dem till?
 • Hur ser de ut?
 • Hur växer de?

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

Konkretisering av kunskapskraven

 • Du ska känna till våra fyra vanligaste sädesslag.
 • Du ska veta hur de skiljer sig åt till utseende.
 • Du ska veta vad man använder dem till.
 • Du ska känna till processen från ax till limpa.
 • Du ska kunna visa  vad du känner till om sädesslagen med en enkel dokumentation.

Undervisning och bedömning

 • Rita av och skriva om de fyra sädesslagen.
 • Se film om hur man odlar och hur man tillverkar tex bröd av säden.
 • Arbeta i grupp med att läsa, skriva och rita om sädens väg från odling till färdigt mjöl.

 

Du kommer att få visa dina kunskaper muntligt och/eller genom enkel dokumentation.


Läroplanskopplingar

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback