Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4

Människokroppen (åk4)

Östad skola, Lerum · Senast uppdaterad: 15 juni 2018

Människokroppen är en fantastisk och komplicerad manick. Nu ska vi ta reda på hur allt häger ihop i kroppen.

Det här kommer du att arbeta med:

  • läsa faktatexter och söka fakta på annat sätt
  • skriva faktatexter
  • diskutera och resonera kring fakta, dra slutsatser
  • utföra laborationer, diskutera och resonera kring dessa, dra slutsatser
  • se faktafilmer

 

Det här kommer jag att bedöma:

  • beskriva kroppens olika delar och organ
  • kunna använda dig av fakta och relevanta begrepp
  • dra slutsatser om din kropp
  • dokumentera arbetet på ett tydligt sätt, både enskilt och i gruppen.

Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback