Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska, Bild

·

Årskurs:

4 - 6

Poems and drama - Engelska

Drottninghögsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 15 juni 2018

I engelska kommer vi att arbeta konkret med språket genom dikter, sånger och drama. För att öka självsäkerheten i användningen av språket.

Målet med undervisningen är att...

Undervisningen ska bidra till att eleverna har en tilltro till sin egen förmåga i att använda engelska språket. Eleverna ska få möjlighet att möta olika sorters texter och möjlighet att utveckla sin förmåga att sätta relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen.

 Så här ska vi arbeta...

Genom:

  • Drama
  • Läsning
  • Skrivning
  • Hör-övningar
  • Pedagogiska spel

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

Hur du formulerar dig muntligt och i skrift, samt hur du lyssna och resonerar i dina samtal med andra. Hur du uppfattar texter och hur du jämför dem med varandra. 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

Sånger, sagor och dikter.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Matriser i planeringen
Muntlig framställning och kommunikation år 6
Uppgifter
Uppgift 1