Skolbanken Logo
Skolbanken

Rävekärrs förskola,Saltkråkan Pedagogisk planering - IKT

Rävekärrs förskola, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 4 juli 2018

Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16, med fokusområdet IKT - Informations och KommunikationsTeknik.

Syftet med  fokusområdet utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16.
Att tillsammans utforska de digitala verktygen och dess användningsområden inom olika fokusområde. Erbjuda barnen aktiviteter  där  multimedia och informationsteknik  används i skapande processer. Ge barnen erfarenheter och upplevelser av programmering. Öka barnens förståelse för källkritik.

 

Fokusområdets mål. Beskriv innebörden av underrubriken.

 - Analog programmering - grunderna i programmering med konkret material arbetar med olika digitala begrepp. Blue-Bot kan användas för att ytterligare utveckla arbetet.
- Green-screen - 
- Visuella appar - levande lärmiljöer genom att använda projektorn och visuella appar. 
- QR-kod - 

Strategier och förhållningssätt
Vi utgår från barnens intressen och behov och ger dem inflytande i verksamheten.
För att skapa bästa möjlighet till lärande delar vi in barnen i mindre grupper för att varje enskilt barns lärstrategier ska bli synliga.
För att ge barnen möjlighet till fördjupat lärande låter vi aktiviteten återkomma.
För att ge barnen möjlighet till utforskning och fördjupning finns materialen tillgängliga i den barninitierade leken.

 

Konkreta aktiviteter i undervisningssituationerna.

Analog programmering: barnen får själva prova på att programmera sig själva och varandra, kommer att arbeta med/lära känna bluebotar även via app, vi har makergrupper med 5-åringarna en gång per vecka, vidare kommer vi också utforska programmeringsappar på iPaden 

Green screen: vi kommer fortsätta att använda oss av appen green screen, vi kan bland annat använda oss av det genom att skapa bakgrundsmiljöer som har med temat att göra

Visuella appar: vi kommer att använda oss av visuella appar via projektorn i barnens lärmiljö för att på så vis förstärka lekupplevelsen. Vi kommer också att använda oss av vår smart-tv genom att ha appar med lugn musik på 

QR-kod: vi har gjort färdiga QR-koder till vissa böcker där barnen själva kan scanna av QR-koden så man kan se en film eller läsa en bok på iPad eller smart-tv, även alfabetet där barnen kan fördjupa sig i de bokstäver som intresserar dem

 

 

 

 

 

Dokumentation.

  • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer under undervisningen.
  • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi publicerar dokumentationen på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i utbildningen, samt ge dem möjlighet att samtala hemma tillsammans med sina barn.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter