Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

7 - 9

MUSIKLÄRA

Stenbergaskolan anpassad grundskola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 15 juni 2018

Du har nu spelat en del instrument och sjungit i grupp på musiklektionerna. Nu är det dags att få en större förståelse genom att koppla ihop de låtar du har spelat med teorin bakom. Precis som språk kan ha olika alfabet så har musiken bl a notskrift och annat skriftspråk. Om du bekantar dig med detta är du på god väg att fortsätta utvecklas inom musik på egen hand.

Syfte & Innehåll

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.

Mål

Du ska:

 • förstå hur instrument som t ex piano, gitarr, bas och trummor fungerar.
 • förstå grundläggande musikteori.
 • kunna använda dig av dina kunskaper i ensemblespel.

Arbetssätt & material

 1. Du får se en genomgång av vad du ska lära dig. Antingen håller din lärare i den eller så förbereder du dig genom att se en film.
 2. Ni får öva det ni precis lärt er genom att göra olika uppgifter, både i grupp och sjävla.
 3. Du tar sedan med dig det du lärt till ensemblespelet.


Klicka på den länk du vill lära dig mer om:
Noter, notvärden, taktarter
Piano, ackord, gitarr, bas, tabs

Redovisning

Du presenterar den färdiga uppgiften för din lärare. Dina teoretiska kunskaper kan också testas genom ett prov eller liknande. Framförallt vill vi att du visar vad du kan i praktiskt spel.

Bedömning

Under arbetet kommer vi lärare att titta på följande:

 • Hur väl du lyssnar på instruktioner.
 • Hur aktivt du jobbar med de uppgifter du får .
 • Hur väl du kan använda dina kunskaper i praktiskt ensemblespel.

 

Reflektion

Det är bra om du funderar över följande frågor:

 • Tittar och lyssnar jag aktivt på genomgångarna?
 • Frågar jag om det är något jag inte förstår?
 • Kan jag använda mig av mina teoretiska kunskaper när jag spelar?

Läroplanskopplingar

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.

Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.

Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.

Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback