Skolbanken Logo
Skolbanken

Rävekärrs förskola, Stora Björn, Pedagogisk planering - Estetiska lärprocesser

Rävekärrs förskola, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 15 juni 2018

Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16, med fokusområdet Dans, drama, rytmik, rörelse och skapande.

Syfte med fokusområdet utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16
Arbeta medvetet med att erbjuda barnen lustfyllda aktiviteter som utvecklar barnens motorik, koordination och kroppsuppfattning. Vi vill öka barnens förståelse för sina egna och andra barns känslor. Utveckla deras självkänsla och tillit till sin egna förmåga. Arbeta medvetet med hälsa - uppmärksamma barnen på hur bra vi mår och hur roligt vi har när vi rör oss, men även vad kroppen behöver för att vi ska må bra. Ge barnen upplevelser och erfarenhet med målarteknik, material, fantasi och skaparglädje. Vi vill låta barnen prova olika sätt att förmedla känslor, upplevelser, tankar och fantasi på ett kreativt sätt. 

 

Fokusområdets mål. Beskriv innebörden av underrubriken.

- Instrument
- Drama
- Takt/rytmik
- Handdockor
- Målartektik

- Skapa med återvinningsmaterial

- Skapa med lera

- Fritt skapande

 

Strategier och förhållningssätt
Vi utgår från barnens intressen och behov och ger dem inflytande i verksamheten.
För att skapa bästa möjlighet till lärande delar vi in barnen i mindre grupper för att varje enskilt barns lärstrategier ska bli synliga.
För att ge barnen möjlighet till fördjupat lärande låter vi aktiviteten återkomma.
För att ge barnen möjlighet till utforskning och fördjupning finns materialen tillgängliga i den barninitierade leken.

 

Konkreta aktiviteter i undervisningssituationerna.

Vi kommer att introducera flera av karaktärerna från temaboken. Både som handdockor och fysisk person, där vi dramatiserar tillsammans med barnen. 

Vi kommer att ha rytmik, rörelselekar, samt vissa instrument.

Vi kommer att använda olika målartekniker för att återskapa målningar av olika motiv från temaboken och andra mer fria kreationer.

 

Dokumentation.

  • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer under undervisningen.
  • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi publicerar dokumentationen på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i utbildningen, samt ge dem möjlighet att samtala hemma tillsammans med sina barn.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter