Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Diagnos 5 årskurs 4 2018-2019

Högastensskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 15 juni 2018

Du kommer genom att arbeta med alfa Matematikboken, få möjlighet att träna dina matematiska färdigheter.

Målet med undervisningen är att...

Utveckla dina matematiska färdigheter.

 

Så här kommer vi att arbeta...

Vi kommer att arbeta med matematik på olika sätt (praktiskt, teoretiskt och laborativt). Vi arbetar tillsammans och pratar matematik och hur man kan tänka.

Detta ska bedömas...

Matrisen är en checklista för matematiska färdigheter efter att ha arbetat med kapitel 5 i alfa Matematikboken.

Kursplan

Kursplanerna är nationella styrdokument som innehåller syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygsstegen.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser i planeringen
Diagnos 5 årskurs 4 2018-2019
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback