Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Matteplanering år 6 kap.5

Östergårdsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 17 juni 2018

Geometri

 

Ma år 6: ”Geometri” v. 9-12

 

Vecka

Ög05

Arbetsområde

6

Tis

Ons

Tor

Fre

Kap 5.1         s.178-185

Kap 5.1

Kap 5.1        

Kap 5.1                

7

Tis

Ons

Tor

Fre

Kap 5.2         s. 183-187

Kap 5.2  

Kap.5.2

Kap.5.2         Läxa 17 s.308-309 välj 7 uppg + veckans problem                                                  

9

Tis

Ons

Tor

Fre

Kap.5.3         s. 188-194

Kap 5.3  

Kap 5.3

Kap 5.3           

10

Tis

Ons

Tor

Fre

Kap 5.4         s. 195-201                                 

Kap 5.4                                                         

Kap 5.4

Kap 5.4

11

Tis

Ons

Tor

Fre

Kap 5.5         s. 203-207

Kap 5.5

Kap 5.5

Kap 5.5         Läxa 19 s.311-312 välj 7 uppg + veckans problem                            

12

Tis

Ons

Tor

Fre

Repetition/ blandade uppgifter     s. 216-217

Diagnos kap. 5

Repetition/ träna mera  s. 219-221/ fördjupningar s.222

PROV kap.5

 

Tis

Ons

Tor

Fre

 

 

 

 

Så här ska vi arbeta

 

Gemensamma genomgångar. Enskilt arbete där du gör rekommenderade deluppgifter inom delkapitlen på nivå A + B eller B + C. EPA-metod vid problemlösnings/resonemangsuppgifter. Skriva begrepps- och ordlista. Praktisk/laborativ matematik. Möjlighet jobba i mindre grupp med speciallärare. Skriftligt prov med möjlighet till muntlig/skriftlig komplettering eller omprov

 

 

 

Bedömning

 

Resultat och slutsatser vid ditt arbete med deluppgifter inom delkapitlen på nivå A + B eller B + C. Resultat och slutsats av problemlösnings/resonemangsuppgifter. Slutsatser vid praktisk/laborativ matematik. Resultat av bedömningsuppgifter och skriftligt prov med möjlighet till muntlig/skriftlig komplettering alternativt omprov

 

 

 

 

 

Om du är klar med veckans arbetsområde får du prova olika saker i samråd med läraren t.ex:

 

□ TEMA s 208-209         □ Taluppfattning s 210             □ Fundera och diskutera s.211-212

 

□ Gruppuppgift s 213      □ Problemlösning s 223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inför provet kan du träna på

 

  • Anteckningar och övningsuppgifter i räknehäfte
  • Läs igenom texten och exemplen i delkapitlen i boken
  • Kunna förklaringar på begrepp – se Sammanfattning 5 s 214
  • Räkna Träna mera s 219 och/eller Fördjupning s 222

 

 

 

Läxhjälp

 

Glöm inte Läxhjälp på Östergårdsskolan onsdagar & torsdagar kl 14:00-16:00

 

Du som behöver kämpa hårt med matematik ska gå på Läxhjälp och jobba med din matematikplanering eller öva på extrauppgifter efter dina behov!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förmågor du tränar i detta kapitel:

 

Begreppsförmåga

Se: Olika enheter för längd t ex mil, km, m…, skala, förminskning, förstoring, vinklar, varv, grader, båge, hake, spetsig-, trubbig- och rät vinkel, vinkelben, vinkelspets, omkrets, area, bas, höjd, enhet för area t ex cm2, rektangel, kvadrat, romb, parallellogram, fyrhörning, triangel, sammansatta figurer, diagonal

Procedurförmåga

Kunna göra omvandlingar mellan olika längdenheter, kunna räkna med skala, kunna rita och mäta vinklar, kunna beräkna omkrets och area av månghörningar såsom rektangel, kvadrat, trianglar och sammansatta figurer

Resonemangsförmåga

Motivera val av metod och slutsatser. ”Det borde vara så här… Därför att…” Argumentera logiskt och bevisa med matematik

Kommunikationsförmåga

Tala matte och skriva matet på korrekt språk, skriva tydliga uträkningar och svar, använda enheter korrekt

Problemlösningsförmåga

Olika strategier för problemlösning, reflektion över svarets rimlighet

 

 

 

För mer förklaringar, övningsuppgifter och videolektioner besök http://www.matteboken.se/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matteplanering år 6 kap.5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback