Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Sv 5 Ätran

Ätranskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 18 juni 2018

Skriva är en av nycklarna till att nå kunskap. Beroende på vem som ska läsa sin text behöver man anpassa den. Vi skriver inte på samma sätt i en faktatext som ett brev till farmor.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom detta arbetsområde kommer du att träna förmågan att kommunicera i skrift. Du kommer bland annat att... 

 • utveckla din skrivprocess. 
 • använda strategier vid skrivande som tex. tankekartor.
 • förstå skillnader mellan olika texttyper.
 • skriva miljö- och personbeskrivningar.
 • följa stav- och skrivningsregler som att använda punkt, stor bokstav och skiljetecken som .?!
 • veta vad ordklasser är.
 • ta och ge respons och omarbeta texter.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma dina texter som du skriver och de kamratbedömningar du gör.

Jag kommer då titta efter att du har förmågan att...

 • använda de typiska strukturerna för de olika texterna.
 • följa grundläggande regler för stor bokstav och skiljetecken som .!?():
 • ge enkel respons på andras texter.
 • bearbeta dina texter efter respons.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer arbeta med att skriva olika sorters texter som berättelser, insändare och argumenterande texter.

Vi kommer tillsammans gå igenom vad som är utmärkande för varje sorts text och vad som bör finnas med i olika sorters texter.

Vi kommer även arbeta med kamrat- och självbedömning. Du kommer få möjlighet att läsa och ge respons på andras texter men även möjlighet att efter respons förbättra dina egna texter innan jag bedömer dem.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.

Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback