Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

5 - 6

Sh åk 5-6 VT-18

Edsta skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 18 juni 2018

Detta har vi jobbat med under vårterminen

Elevdel

Undervisning

 • Politiska partierna som är med i riksdagen 2014-2018
  • Partiledare
  • Partiprogram
  • Partisymboler/loggor
  • Historik
  • Statistik
 • Begrepp:
  • Regering
  • Riksdag
  • Block
  • Opposition
  • Allians
  • Koalition
  • Demokrati
  • Diktatur
  • Liberal
  • Konservativ
  • Grundlagar
  • Republik
  • Monarki
  • Statsskick
  • Rättssäkerhet

Lgr11

Centralt innehåll

 


Läroplanskopplingar

Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.

Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback