Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

3

Svenska åk 3

Svaleboskolan F-3 (nedlagd), Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 18 juni 2018

Du kommer att använda och utveckla dina kunskaper och färdigheter som vi tränat på under F-3.

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

 

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Undervisningens innehåll: Vad?

 

 

Undervisningens innehåll: Hur?

 •  skriva stödord som du väljer ut från texten
 •  skriva faktatext
 •  skriva berättelser
 •  skriva sagor
 •  arbeta med läsförståelse och sammanfatta det viktigaste från texten
 • veckans grej där vi skriver stödord och faktatext
 • högläsning
 •  skriva tankekarta
 • arbeta med stavning av ord som förekommer i elevernas texter
 • förbättra texter efter respons, t ex lägga till fler adjektiv, förtydliga avslutningen i en berättelse osv
 • lära sig om källkritik och söka säkrare på internet
 • redovisa muntligt

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

 

Bedömning

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Matriser i planeringen
Kopia av LPP Mall 2 Lgr-11, Lund
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback