Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

2 - 3

Engelska åk 1

Håsta skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 18 juni 2018

Engelska åk 1

Mål:

Syftet med undervisningen i ämnet är att eleven i slutet av skolår 6 skall kunna tala och samtala i olika sammanhang.
Centralt innehåll för undervisningen är vardagliga fraser, för eleven sen tidigare kända sånger, ramsor och lekar.

 • jobba med enkla engelska ord som förkommer i vardagliga situationer
 • lyssna på engelska texter
 • sånger och ramsor
 • enkel grammatik
 • svara med hela meningar
 • enkla presentationer

Hur kommer du att få lära dig:

I klassrummet kommer du att få:

 • lyssna på sånger, ramsor och texter på engelska
 • sjunga och prata på engelska
 • lära dig många nya ord på engelska
 • lära dig veckodagar och månader på engelska
 • räkna på engelska
 • lära dig läsa ord på engelska
 • titta på korta filmer (Pick a color, my little english zone)

Vi kommer att jobba med:

 • Hälsningsfraser
 • siffror
 • färger
 • veckodagar
 • djur
 • kroppen
 • jul
 • månader och årstider
 • kläder
 • frukter
 • familjen

 

DETTA SKA BEDÖMAS

 • Din förståelse för språket som helhet
 • Din delaktighet under lektionenerna
 • Din förmåga och visade intresse för att utrycka dig på engelska med enkla ord

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Intressen, personer och platser.

Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.

Enkla presentationer.

Enkla beskrivningar och meddelanden.

Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Matriser i planeringen
Engelska 1-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback