Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

8 - 9

Periodiska systemet

Vallåsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 14 augusti 2018

Hur kan du förutse om det kommer att hända något eller inte om du blandar 2 ämnen med varandra

• Kunna namnet på partiklarna i atomen och vilken laddning de har

• Kunna förklara varför atomer är oladdade

• Veta vad atomnumret visar

• Veta vad elektronskalen kallas och hur många elektroner de har plats för

• Veta vad valenselektroner är och deras betydelse för att det skall bli kemiska reaktioner

• Kunna vilken skillnad det är mellan period och grupp

• Veta var metaller och icke-metaller finns i det periodiska systemet

• Kunna ange kemiska egenskaper för alkalimetaller, halogener och ädelgaser

• Kunna berätta hur joner bildas

 

• Kunna förklara varför vatten är ett bra lösningsmedel för jonföreningar

• Kunna redogöra för vad det är som håller samman materian i jonbindningar,

molekylbindningar och metallbindningar

• Kunna att den universella massenheten betecknas 1 u

• Kunna ange formelmassa för enkla föreningar

• Kunna använda enheten mol i enkla beräkningar

• Känna till olika historiska modeller som använts för att förklara hur materian ser ut

 

Vi kommer att arbeta med gemsamma genomgångar, instuderingsfrågor, laboration, läxor, läxförhör och provtillfälle.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Halmstad Kemi kunskapskrav åk 9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback