Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

No åk 3: Ljud, ljus, vatten och luft

Hamburgsundskolan, Tanum · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Vi kommer att lära oss om ljud, ljus, vatten och luft. Det är något som vi ständigt har runt omkring oss, men hur fungerar det egentligen? Vad består luft av? Varför är vattnet vått? Vad är ljus? Vad orsakar olika ljud?

Mål - Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samt konkretiserade mål

Kropp och hälsa

 • Människans upplevelser av ljus och ljud med hjälp av olika sinnen.

Material och ämnen i vår omgivning

 • Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna genom avdunstning, kokning, smältning och stelning. 
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, t ex genom avdunstning och filtrering.

Metoder och arbetssätt

 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön. 
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer. 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Undervisningen kommer att innehålla

 • filmer
 • experiment med hypoteser och resultat
 • berättande texter
 • självständigt arbete och arbete i mindre grupper
 • arbete med iPad som redskap
 • samtal och diskussioner i mindre grupper

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. 

Jag kommer kontinuerligt under arbetets gång att bedöma

- hur du utför experiment med hypotes, undersökning och resultat som handlar om ljud, ljus, luft och vatten.

- hur du berättar om och ger exempel på egenskaper hos t ex vatten och luft.

- hur du förklarar och jämför skillnader och likheter.

- hur du jämför dina egna resultat med andras.

- hur du använder dina kunskaper och begrepp i diskussioner och samtal. 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback