Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7

Kemi -Luft, vatten, mark och syror och baser

Alléskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 18 juni 2018

Vi lär oss mer om kemi, repeterar grunderna om olika ämnen och utvecklar kunskaper i området. Vi kommer ha fokus på följande atom, molekyl, grundämne, kemiska föreningar, luft, vatten, mark, syror och baser. Vi lär oss också ett naturvetenskapligt arbetsätt och hur dokumentation skrivs.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kunskaper om följande skall utvecklas:

  • Atomer, molekyler, grundämnen och kemiska föreningar.
  • Naturvetenskapligt arbetssätt, laborationsrapport, säker kemi
  • Luft, vaten, mark, syror och baser
  • Kretslopp
  • Syror och baser

Undervisning och arbetsformer

Planering, uppgifter, laborationer och läxförhör ligger i Classroom.


Läroplanskopplingar

Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.

Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.

Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.

Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.

Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Matriser i planeringen
Kopia av Kemi -Luft, vatten, mark och syror och baser
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback