Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Nationellt prov i matematik åk 6, läsåret 2017/2018

Djupedalskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 19 juni 2018

Under läsåret 2017/18 genomförs nationella prov i matematik för alla elever i åk 6 i svensk grundskola. Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och att vara ett stöd vid betygssättning.

Information om proven

Provet består av fem delprov varav ett är muntligt och de övriga fyra är skriftliga. 

Det muntliga provet genomfördes v. 45-50 under hösten 2017 i små grupper.

Delprov B och C genomfördes 10 april 2018. 

Delprov D och E genomfördes 12 april 2018.

 

De förmågor som bedöms är följande:

  • problemlösning
  • begrepp
  • metod
  • matematiska resonemang
  • kommunikation

Nedan i matrisen visas det sammanlagda provresultatet där poängen från de fem olika delproven har räknats samman till ett provbetyg. Läs i kommentaren nedanför hur många poäng du fick totalt på provet och hur dessa poäng är fördelade på E-, C- och A-poäng.

Obs! Provbetyget är en del av underlaget för betygssättning i matematik tillsammans med övriga kunskaper som du har visat i ämnet.

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser i planeringen
Nationellt prov i matematik åk 6, läsåret 2017/2018
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback