Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi, Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

Luft, tryck, väder, värme vt 2018 åk 3-4

Edsta skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 18 juni 2018

Vi arbetar med luftens sammansättning och egenskaper, vad tryck är, hur vi upplever det och hur vi använder tryck på olika sätt i vardagen. Vi jobbar med olika begrepp kring väder och värme.


Läroplanskopplingar

Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.

Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Luftens egenskaper och sammansättning.

Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter