Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Magnetism

Furulundsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 19 juni 2018

Ni kommer att få undersöka och beskriva olika föremåls egenskaper. Ni kommer att få använda magneter.

Arbetssätt/metod

Ni kommer att få:

-göra enkla undersökningar

-titta på film 

-läsa och ta del av fakta 

-skriva 

-ställa hypoteser och diskutera resultat

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

-berätta om några olika föremåls egenskaper 

-beskriva vad en magnet är och hur vi använder magneter i vardagen

-utföra några enkla undersökningar

-delta aktivt under genomgångar

-delta aktivt i diskussioner

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Magnetism
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback