Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Elektricitet och magnetism

Furulundsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 19 juni 2018

Elektricitet och magnetism finns hela tiden runt oss i vår vardag. Hur påverkar de oss? Skulle vi klara oss utan el och magnetism?

Mål med undervisningen

Känna till var vi får el ifrån.
Känna till hur vi använder elektricitet i vår vardag.
Känna till ledningsförmågan i olika material.
Känna till vad vi använder magneter till.
Känna till några material som är magnetiska.
Känna till några material som inte är magnetiska.
Kunna läsa och följa en skriven instruktion.

Det här ska vi göra

Elektricitetexperiment.
Magnetismexperiment.
Skriva om våra undersökningar.
Se filmer om elektricitet och magnetism.

Det här ska vi bedöma

Din förmåga att:
kunna följa en instruktion.
kunna samarbeta.
kunna berätta fakta om el och magnetism.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback