Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Beta kap. 3 "Tid, tabeller och diagram"

Almtunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 19 juni 2018

I det här arbetsområdet kommer du att få arbeta med tid på olika sätt, läsa av och göra egna tabeller och diagram samt räkna ut medelvärde, median och typvärde. Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, • föra och följa matematiska resonemang, och • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Arbetsområde:

Under cirka sex veckor kommer vi att arbeta med arbetsområdet "Tid, tabeller och diagram". 

 

Konkreta mål:

När du arbetar med det här arbetsområdet får du lära dig:

 • läsa av och ange tid
 • samband mellan olika enheter för tid
 • utföra beräkningar med tid
 • avläsa och tolka information i tabeller och diagram
 • hur lägesmått (medelvärde, typvärde och median) kan beräknas och användas i statistiska undersökningar
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen: kvart, x-axel och y-axel, stapeldiagram, stolpdiagram, rekvens, linjediagram, cirkeldiagram, lägesmått, medelvärde, typvärde, median

 

 

 • Begrepp:
 •  kvart, x-axel och y-axel, stapeldiagram, stolpdiagram, rekvens, linjediagram, cirkeldiagram, lägesmått, medelvärde, typvärde, median

 

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • läsa av och ange tid
 • se samband mellan olika enheter för tid
 • utföra beräkningar med tid
 • avläsa och tolka information i tabeller och diagram
 • beräkna och använda lägesmått (medelvärde, typvärde och median) i statistiska undersökningar
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begrepp.

 

Undervisning:

 • Vi kommer att:
 • ha gemensamma genomgångar och diskussioner
 • arbeta med problemlösning i par/grupp
 • spela spel
 • göra egna undersökningar som redovisas med diagram
 • arbete med uppgifter i "Beta-boken" kap. 3.

I slutet av arbetsområdet kommer du att få göra test kring områdets olika delar. 

 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

• föra och följa matematiska resonemang, och

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Matematik - Exit ticket (klockan)
Matematik - Exit ticket
Matematik - Exit ticket (klockan)