Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

5

Demokrati, Rättigheter & Skyldigheter

Mörrums skola, Karlshamn · Senast uppdaterad: 19 juni 2018

Vad är demokrati? Hur styrs Sverige? Vilka politiska partier finns det i riksdagen? Vad kan du vara med och påverka och på vilket sätt? Vilka rättigheter och skyldigheter har man i en demokrati?

Arbeta med under temat

Vad är demokrati?

Du kommer att få lära dig vad demokrati och diktatur är för något.

Hur styrs Sverige och vilka politiska partier finns det i riksdagen?

Du kommer att lära dig lite om hur Sverige styrs med val och partier, de olika partiernas symboler.

Riksdagens, regeringens, kommunens och landstingets olika uppgifter.

Vad kan du vara med och påverka och på vilket sätt?

Vi kommer att arbeta med vikten av klassråd, elevråd och andra forum för att få sin röst hörd.

Vilka rättigheter och skyldigheter har man i en demokrati?

Vi kommer att arbeta med barns rättigheter utifrån Barnkonventionen. 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma dig under arbetets gång, 

Ett test på de olika begreppen inom temat. 

Se matris 

Undervisning/arbetsätt

Genomgångar

Läsa faktatexter från läroböcker

Diskussioner i klassrummet

Filmer

Argumentation om ämnen som berör dig.


Läroplanskopplingar

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter