Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Koll på matematik 1B, kapitel 9-10

Klostergårdskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 19 juni 2018

I dessa kapitel kommer vi att arbeta med: Kap 9: talen elva till nitton tiotal och ental addition - strategier tanketavlor kap 10: jämna och udda tal mönster i talföljder addition, subtraktion - välja räknesätt klockan - hela och halva timmar

Målet med arbetet är att:

Kap 9

 • Kunna räkna i talområdet 11-19, addition och subtraktion.
 • Kunna strategierna: subtrahera alla tiotal, alla ental och nästan alla ental. 
 • Kunna känna till diskutera kring och skapa en räknehändelse.
 • Kunna dela översätta ett matematiskt uttryck till bild och ord (tanketavla) 

Kap 10

 • Kunna använda klockans hela och halva timmar
 • Känna igen och förklara skillnaden mellan jämna och udda tal. 
 • Välja räknesätt till en räknehändelse eller uttryck.
 • använda sambandet mellan addition och subtraktion för att kontrollera egna uträkningar.

Under arbetets gång kommer vi att:

 • Arbeta enskilt, i par, grupp , halvklass och helklass. 
 • Ha lektioner både inomhus och utomhus.
 • Diskutera de olika begreppen och "tänka högt".
 • Spela mattespel och använda BIngels kapitel 4-6

Du kommer redovisa ditt arbete genom:

 Att vara aktiv muntligt på lektioneri helklass och i samtal med klasskamrater

 Att vara aktiv skriftligt genom att arbeta i matteboken.

Vi fyller i matriser som visar din kunskapsnivå.

Vi kommer bedöma din förmåga att:

Vi bedömer din arbetsinsats muntligt och skriftligt kontinuerligt under arbetets gång. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Slumpmässiga händelser i experiment och spel.

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris Koll på matematik 1A, kapitel 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback