Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Matematik Prima 2A

Gemensamt Söderhamns grundskolor, Söderhamn · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

I matematiken arbetar vi med gemensamma genomgångar, arbete i boken, på stenciler och vid tavlan, problemlösning och spel. Vi arbetar med boken Prima Matematik. Vi arbetar både enskilt, i par och i grupp.

Kursplanens syfte

Konkretisering av syfte

Taluppfattning och tals användning

Naturliga tal

 • ramsräkna och storleksordna tal -100
 • läsa och skriva tal-100
 • ordningstalen 1-12
 • dela upp tal på olika sätt. De kan delas upp i talsorter, 32=30+2, de kan delas upp i lika stora delar 12=6+6, 12=4+4+4 eller i olika stora delar 12=9+3


Positionssystemet

 • förstå och ange siffrors värde, tiotal och ental.
 • dela upp tal, samt visa med läggmaterial ex 27=20+7


De fyra räknesätten

 • visa sambandet mellan addition och subtraktion
 • räkna addition och subtraktion utan tiotalsövergång -100
 • ha strategier för att räkna addition med tiotalsövergång -20
 • använda tal i bråkform i vardagliga sammanhang
 • välja räknesätt för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • förklara lösningarna med mattespråk och genom att använda material och bilder


Samband och förändringar

 • kunna använda enkla proportionella samband ex dubbelt och hälften

Algebra

 • visa att man förstår likhetstecknets betydelse i talområdet 0-20 i uppgifter med addition och subtraktion 
 • fortsätta på ett talmönster


Geometri

 • avläsa klockan , kvart i , kvart över
 • räkna ut tidsdifferens
 • formerna rätblock, kub, kon och pyramid
 • jämföra, uppskatta och mäta längder i enheterna centimeter och meter
 • begreppen linje, punkt och sträcka


Problemlösning

 • formulera räknehändelser till givna additioner och subtraktioner

 

Viktiga begrepp
Ental, tiotal, hundratal, tallinjen, dubbelt , hälften, udda, jämna, likhetstecknet, större än, mindre än, rimlighet, mönster, punkt, skärningspunkt, linje, sträcka, klot, kub, rätblock, cylinder, kon, sida, hörn, samband samt addition, subtraktion, summa och differens.

Arbetssätt/Undervisning

 • Öva på olika strategier för huvudräkning ex utgå från tvilling tal 7+7=14, 7+8=15.
 • Öva samband mellan tal genom att se det i läggmaterial ex 4+3=7, 7-4=3. Sambandet mellan 4+3, 40+39, 24+13. Sambandet mellan 7-4, 70-40,37-4. Sambandet mellan "10-kamrater" och "100-kamrater".
 • Öva olika uppdelningar av tal.
 • Öva bråk som del av helhet och del av antal.
 • Leta efter geometriska former i omgivningen.
 • Berätta om samband mellan formerna genom att bygga ihop olika former.
 • Öva på att formulera räknehändelser till situationer i skolmiljön.
 • Öva att följa en strategi vid problemlösning : 1. Läs uppgiften. 2. Tänk och planera. Vad är det du ska ta reda på? Hur kan du lösa uppgiften? 3. Lös uppgiften till exempel genom att skriva, rita, bygga, göra en tabell. göra en uträkning eller pröva.
  4. Redovisa din lösning. 5. Rimlighet. Är svaret rimligt? Har du svarat på frågan?
 • Delta aktivt vid gemensamma genomgångar.
 • Arbeta enskilt, i par och i grupp.
 • Arbeta laborativt.
 • Öva begreppen genom praktiska övningar, spel och lekar.

Bedömning/Dokumentation

Diagnoser i Prima.
Skolverkets bedömningsstöd för matematik åk 2
Utvärderingar


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

Matriser i planeringen
Prima matematik 2A
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback