Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

MÄTA OCH JÄMFÖRA

Victoriaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 20 juni 2018

Du kommer att få lära dig att mäta, jämföra och uppskatta längd prata om och befästa enheten meter

Tema/ämne

Du ska få utveckla din förmåga att kunna göra jämförelser mellan längder. 
Dessutom ska du få göra uppskattningar på hur långa olika saker kan vara. Vi kommer att fokusera på enheten meter.

Syfte

Du ska få göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längd

Vi bekantar oss med olika måttenheter.
Du kommer få mäta längd.
Du kommer få öva dig i att jämföra olika längder
Du kommer också få öva dig i att uppskatta hur långa olika saker är .

Så här kommer vi att arbeta

Under ett par veckor kommer du få arbeta med olika måttenheter
Använda måttband för att mäta både inne och ute.
Mäta omkrets.
Sortera längd.
Uppskatta hur långt något är.

Så här kommer du få visa vad du har lärt dig (bedömning):

Samtal under arbetets gång


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,

Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback