Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, NO (år 1-3), SO (år 1-3), Teknik, Idrott och hälsa, Matematik

·

Årskurs:

F - 3

BONDGÅRDEN

Victoriaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 20 juni 2018

Ni kommer att få lära er om hur livet kan se ut på en bondgård! Om hur djuren ser ut och vilken mat som kommer där ifrån.

Tema/ämne

Bondgården

 

Syfte

Det här ska du lära dig:

-  Namnen på de vanligaste bondgårdsdjuren, samt känna till djurens olika namn i en familj (ko, tjur, kalv).

- Veta var mjölken kommer ifrån och vad man kan göra av mjölk.

- Veta vad kroppsdelarna heter på djuren tex mule, klövar.

- känna till vad ett sädeslag är 

 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att:

- lyssna på texter om bondgårdsdjur

- rita och måla 

- titta på film

- sjunga om bondgårdsdjur

- besöka en bondgård eller 4H-gård 

- skriva /skriva av texter utifrån sin egen förmåga.

- odla i klassrummet

- läsa en högläsningsbok om hur en bondgård ska skötas

-leka lekar 

 

 

Så här kommer du få visa vad du har lärt dig (bedömning):

Bedömning görs under och efter arbetets gång genom diskussioner, dialoger och olika arbetsuppgifter.

 


Läroplanskopplingar

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.

Rim, ramsor och andra ordlekar.

Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.

Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback