Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Sfärer åk 2

Mjälgaskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 19 juni 2018

Vi kommer presentera fyra sfärer som är förutsättning för liv på jorden och samtala om hur livet påverkas om en sfär förstörs.

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen ska ge eleverna kunskap om vår jord och dess uppbyggnad. De ska få kännedom om fyra sfärer som är förutsättning för liv på jorden och förstå hur livet påverkas om en sfär förstörs. 

Bedömning

Elevernas arbete under lektionstid samt genom samtal med eleverna

Arbetssätt

Vi kommer att utgå från helheten för att sedan gå vidare till delarna. Vi kommer använda oss av olika media så som film och PowerPoints. Arbeta praktiskt och teoretiskt för att få kunskap om varje sfär.

Konkretisering av mål

  • Du ska känna till namnen på de fyra sfärerna.
  • Du ska veta vad orden: Atmos, hydro, biosfär och litosfär betyder.
  • Du ska kunna klargöra för hur vi påverkar atmosfären.

Dokumentation

  • Du målar en bild som representerar varje sfär.
  • Du ska skriva en beskrivande text till varje sfär.
  • Du kommer att tillverka ett material som beskriver jordens sfärer.

Läroplanskopplingar

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback