Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

5

Pall med budskap

Tingbergsskolan A-C, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 19 juni 2018

Arbetet startar med en gemensam uppstart för både trä- och textilslöjd. I textilslöjden inleds arbetet genom att vi tillsammans tittar på olika symboler, hur de ser ut och vad de står för. Vi tittar också på bilder av olika broderier och stygn. I träslöjden tränar vi på olika maskiner och redskap och pratar om olika träslag. Du lär dig bedöma hur virket känns när det är slätt och mjukt. I båda slöjdarterna tränar du dig på att följa en arbetsbeskrivning. Din uppgift är att tillverka en pall med ett personligt uttryck. Du arbetar med färg och form både i textil och trä. När arbetet är färdigt läggs det ut på Unikum, på din lärlogg, och du reflekterar över ditt arbete i din loggbok.

Syfte / mål

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar medvetenhet om estetiska traditioner och uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk från olika kulturer och tidsperioder.”  Ur kursplan för slöjd.

Syftet med uppgiften är att du ska utveckla:

 • medvetenhet om symboler
 • er kännedom om historiska slöjdtraditioner och nutida broderier
 • kunskap om olika sömmar och material som hör till broderi
 •  att förstå hur skruvdragare och fungerar
 • att förborra och att sammanfoga med skruv
 • att använda kontursågmaskinen
 • det estetiska uttrycket
 • din förmåga att värdera och reflektera över ditt arbete

 

Kopplingar till läroplan

 •  
  Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 •  
  Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,q
 •  
  Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 •  
  Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Visa lärande / bedömning

Vi kommer att bedöma dina förmågor (se "Syfte", kursplan ovan). Visa lärande genom att:

 • använda de verktyg och tekniker som vi tränar.
 • ta egna initiativ, försök förklara muntligt eller genom att rita hur du tänker.
 • alltid försöka själv, pröva dig fram.
 • använda slöjdord i loggboken efter varje lektion. Beskriv vad och hur du har gjort, vad du har lärt dig.
 • berätta om ditt färdiga arbete. Vad, varför och hur du kom på dina ideer. Vad var svårt och vad blev du extra nöjd med?

 

Kopplingar till läroplan

 •  
  Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 •  
  Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 •  
  Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 •  
  Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, till exempel i en loggbok.
 •  
  Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
 •  
  Sl  4-6
  Slöjden i samhället Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Pall med budskap
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter