Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

6

Teknik åk 5- Bygga hus

Kullaviksskolan 4-6, Kungsbacka Förskola & Grundskola - slutgallrad · Senast uppdaterad: 19 juni 2018

Hur bygger man hus? Vad behöver man tänka på? Vilka material ska man använda, och vilket värmesystem skulle huset behöva? Vad är hållfasthet? I detta arbetsområdet ska du få prova på att rita och bygga ett eget hus.

Du skall arbeta med:

- Skissa och göra en ritning i skala 1:1

- Bygga ett eget hus efter ritningen

- Välja byggmaterial samt motivera dina val.

Mål och bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
■ Visa med skisser, modeller eller texter hur du skall arbeta och hur du har tänkt.
■ Diskutera hur några tekniska lösningar (t.ex uppvärmning av hus) har förändrats i samhället och hur det har påverkat människor, samhälle och miljö.
■ Ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
■ Värdera konsekvenser av olika teknikval (t.ex energiförsörjning) för individ, samhälle och miljö.

Vi kommer att:

- Se filmer, läsa artiklar och kurslitteratur, samt diskutera förslag på hur olika bostäder kan se ut.
- Träna på att skissa och bygga modeller.

 


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.

Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.

Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Matriser i planeringen
Teknik åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback