Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

F - 3

Musik åk 2

Korpadalsskolan, Karlshamn · Senast uppdaterad: 20 juni 2018

Mitt arbetssätt är omväxlande. Vi står och sitter, rör oss, ska vara stilla och lyssna. En utmaning för en 8-åring… Alla mina pulsövningar tränar olika förmågor men det är inte alltid som eleverna kan förstå detta utan ser det som en lek. Det är viktigt att poängtera att musiken är ett ämne liksom matematik och svenska, och ska tas på allvar. Följande är olika moment av vad jag bygger en lektion av. Jag strävar efter att varje lektion ska innehålla sång, rörelse och rytm/pulsträning. Uppvärming: lek med rösten, högt, lågt, starkt, svagt – förbereder rösten för sång och lägger grunden till ett korrekt användande av sången som instrument. Lyssna och härma! Variation av Rytm, klang och dynamik. Namnlek: träna puls knä/klapp – försöka hålla en jämn puls. Säga sitt namn i puls – utvecklas och kopplas sedan ihop med noter. Pulskänsla och taktindelning: jobba med att få till en jämn puls – taktindelning 4 slag i varje takt. utvecklas till periodkänsla 4+4 takter. Lyssna på musik – gestalta med rörelser, lyssna och uttrycka tankar och känslor, associera. Prata om instrument från olika instrumentgrupper (stråk, Vivaldi) (konsert med t ex skolorkestern, chans att se och höra instrumenten live.) Svensk vistradition: A. Tégner, mfl, vår&sommar, höst&jul Högtidliga sånger: Nationalsången, Adventssånger, Luciasånger Vanliga psalmer: Nu tändas tusen juleljus, Den blomstertid Använda olika rytminstrument i musicerande. Jobba med samspel – försöka få till samspel. Musikens symboler: g-klav, basklav, taktstreck, noter, hel, halv, fjärdedel, åttondel, pauser Dirigera gruppen i tex starkt/svagt – snabbt/långsamt – jobba med bilder och tecken. Gestaltning av sång och berättelse: skriv text t ex på svensklektion och använd den till att gestalta med t ex rörelser, ljud, rytminstrument mm Låtprojekt – tillsammans skriva en låt, jobba med text och melodi på lektion. rytm, klang och tonhöjd som byggstenar. Konsertprojekt – jobba med låtar med sikte på hur man ska framföra dem. Vad behöver man göra för att publiken ska få en upplevelse? Hur beter man sig på scen för att göra sitt bästa?

 

Bedömning:

Musiken i åk 1-3 bör vara fortlöpande och inte årskursbestämt. Att träna pulskänsla, gehör och tilltro till sin sång/spelförmåga är väldigt individuellt och alla utvecklas olika. För att uppmuntra eleven att nå målen bör man därför fokusera på betydelsen av att delta på lektionerna. 

Väldigt enkel sammanfattning av matrisen:

Du kan sjunga tillsammans med andra.

Du kan spela något instrument tillsammans med andra.

Du kan härma rörelser, rytmer och toner i musik och sång.

Du kan berätta vad du tänker och känner när du lyssnar på musik.

Du kan berätta vad som är typiskt för några instrument

Du känner igen några sånger som är typiska för Sverige.

 

Fördjupning i läroplanens delar och arbetssätt

 

Musik och påverkan

Lyssna på musik, uttrycka tankar och känslor, associera.  Eleverna ska bli uppmärksamma på att musiken påverkar dem känslomässigt, både positivt och negativt. 

Varför behövs musik…? 

 

Ex:

Vivaldi´s Hösten, uttrycka med rörelser. Associera.

Klassiskt

Folkmusik (svensk, balkan ..)

Jazz, blues

pop, rock

världsmusik (indisk, afrikansk, sydamerikansk, kinesisk osv)

glad/ledsen /dur/moll

snabb/långsam, Olika begrepp i puls.

starkt/svagt – använda rätta musikaliska begrepp.

 

Sånger i vardagliga och högtidliga sammanhang, svensk vistradition.

Nu tändas tusen juleljus, Den blomstertid.

Nationalsången

Vårsånger – T ex Nu grönskar det, Höstsånger.

A. Tegnér andra svenska visor. (t ex Teddybjörnen Fredriksson, Vem kan segla, Mors lilla Olle…osv) 

Nyare svensk låttradition, tex Bornemark

 

Rösten som instrument

Uppvärmningsövningar för rösten

Sånger

Kanon

Växelsång

Utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga

 

 

 

Musikalisk gestaltning

Rörelser till sånger

spel på rytminstrument

gestaltning av text med rörelser och ljud.

enkelt musikskapande till bild eller text; använda tillgängliga instrument och och göra ljudeffekter. Vilken påverkan får det på bilden eller texten?

Pulsträning  ex. gå 4, paus 4, klapp 4, stilla 4

klapp på 10, säga namn i puls, gå 8 lämna över, 

blixten, gå till rätt not, röra sig i takt till musik, spela i takt med musik.

Musikaliska framföranden – utveckla förmågan att kommunicera något till andra. Hur framför man en sång och får fram sångens budskap? Kan en rörelse förstärka texten och musiken? 

Ta del av och lyssna till andras musicerande. 

Hitta på text, rytmisera – koppla till notvärden. Sätta toner till, utvärdera resultatet och se vad som händer när man ändrar. 

Instrument

Ensemblespel på slagverk, stränginstrument och tangentinstrument 

(detta moment går inte att genomföra pga av att det inte finns några instrument. Går att använda Boomwhackers för att försöka få till ensemblespel kopplat till ackord och melodispel.)

olika instrumentgrupper:

stråk, blås, sträng, tangent, slagverk

Lära hur olika instrument ser ut, hur de låter. Lyssna och koppla till Musik och påverkan. 

Instrumentfilmer på Konserthuset.se är bra och informativa. 

Musiksymboler

 

g-klav, (basklav)

notlinjer, (notsystem)

4/4 , (3/4)

förtecken

hel, halv, fjärdedel, åttondel

pauser

 

Inte nödvändigt att lära om noter i 1-3, men eleverna tycker att det är spännande. År 1-3 ska möta musiksymboler i form av bilder och tecken. Tex enkel dirigering genom starta/stoppa, visa med kroppen när musiken ska sakta in. 

 

uppbyggnad av musik i noter – musikens byggstenar.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Musik åk 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback