Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1 - 3

Beskrivande faktatext; bondgårdsjur; Bosniska

Nygårdskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 20 juni 2018

Du kommer att skriva en faktatext om bodgårdsdjur. Arbetet presenteras med text och bilder i PowerPoint.

 

Syfte

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet.

I den här arbetsområdet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

– formulera sig och kommunicera i skrift

– läsa faktatexter

Centralt innehåll

 

Läsa och skriva

– Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

– Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

– Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

Berättande texter

– Beskrivande och förklarande texter för barn

Språkbruk

– Ord och begrepp

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Beskrivandetext(faktatext) bondgårdsdjur
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback