Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7 - 9

Moderna språk spanska/tyska/franska

Östra skolan, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 20 juni 2018

Varför ska man välja ett till språk? - Utveckla kunskaper, färdigheter och kompetenser - Språk är en viktig kunskap med hög konkurrenskraft - Bra inför gymnasievalet - Bra inför val till högskola/universitet - Grundskolor ska erbjuda minst två av följande språk; tyska, spanska eller franska - Mål från Europarådet och EU - Det är kul med språk! Europarådet och EU har som mål att vi förutom vårt modersmål ska kunna minst två språk till.

Innehåll

Arbetsområde

Pedagogisk planering: gäller höst- och vårtermin

Målet med undervisningen är att:

 • jag utvecklar min förmåga att använda språket för att kommunicera i tal och skrift
 • jag utvecklar min förmåga att delta aktivt i samtal och skriftlig kommunikation, uttrycka mina tankar på målspråket samt uppfatta andras åsikter och erfarenheter
 • jag utvecklar min förmåga att läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper
 • jag utvecklar min förmåga att reflektera över levnadssätt och kulturer i de länder där språket talas samt att göra jämförelser med egna erfarenheter
 • jag utvecklar min förmåga att reflektera över och ta ansvar för min egen språkinlärning och att medvetet använda arbetssätt som främjar min egen inlärning

Dessa förmågor tränar vi genom att:

 • lyssna på talad spanska/ tyska/ franska
 • skriva egna texter av olika slag( t ex brev, berättelser, beskrivningar....)
 • tala spanska/ tyska/ franska så mycket som möjligt under lektionerna
 • läsa olika slags texter
 • utöka ordförrådet genom att träna in glosor, läsa och skriva texter av olika slag
 • träna på hur språket är uppbyggt( t ex ordföljd, grammatiska regler...etc)

Så här kommer vi att jobba:

Under läsåret kommer du att arbeta medföljande områden:

 • ordkunskap
 • grammatik
 • realia
 • vi bygger vidare på de kunskaper och färdigheter vi har lärt och övat under föregående år

Detta kommer att bedömas:

 • din förmåga att delta i enkla samtal om vardagliga ämnen
 • din förmåga att läsa och förstå enkla texter
 • din förmåga att skriftligt kunna berätta, beskriva eller meddela något
 • din förmåga att förstå spanska/ tyska/ franska i tydligt tal
 • Bedömningen sker fortlöpande, dvs ditt aktiva deltagande- muntligt och skriftligt - - under varje lektion är viktigt. Du kommer också att få muntliga och skriftliga läxförhör och prov av olika slag.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter