Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Biologi

·

Årskurs:

4

Kap 2 Naturen på hösten

Högadalsskolan F-6, Härryda · Senast uppdaterad: 20 juni 2018

Du har säkert märkt att mycket händer i naturen under hösten. Löven ändrar färg, fåglar flyttar och trädens frön seglar ner på marken. Några fåglar stannar hela vintern. Men varför är det så? Detta och mycket mer kommer vi att lära oss i det här avsnittet.

Varför ska vi lära oss om skogen?

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och världen som vi lever i. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samspelet mellan människan och naturen. Vi behöver göra kloka val för en hållbar miljö. När vi kan begrepp och modeller som hör till biologin är det enklare att ställa frågor och samtala om t.ex. varför träden fäller sina blad på hösten.

 

Det här kommer du att få möjlighet att lära:

  • varför lövträden fäller sina blad, men inte barrträden
  • varför löven ändrar färg
  • vad som händer med löven på marken
  • hur olika frön sprids
  • varför en del fåglar flyttar

 

Viktiga begrepp: avdunsta, förmultna, klorofyll, koldioxid, mylla, nedbrytare, tjäle.

 

Så här kommer vi att jobba...

Vi kommer att:

  • läsa texterna i kapitlet Naturen på hösten
  • svara på frågor i Aktivitetsboken och då arbetar vi enskilt, i par och i grupp med olika uppgifter
  • titta på film
  • samtala om hur hösten skiljer sig från andra tider och varför träden tappar sina blad, både i helklass och i mindre grupper

Elevinflytande

 

Genom ditt deltagande på lektionerna påverkar du samtalsklimatet och diskussionernas kvalitet.

 

Du visar dina kunskaper och förmågor genom att…

Du deltar i samtal och svarar på frågor i din Aktivitetsbok. När du svarar beskriver du noga och ibland gör du kopplingar mellan det vi pratar om och liknande saker som du redan känner till.

Du söker svar i faktatexterna i boken och använder och förstår begreppen som hör till kapitlet

Svara omsorgsfullt på uppgifterna i en skriftlig diagnos

 

Förmågor som vi tränar på är:

• att använda kunskaper i biologi för att granska information och ta ställning i frågor som rör samhället

• använda biologins begrepp för att beskriva och förklara


Läroplanskopplingar

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Matriser i planeringen
Naturen på hösten
Uppgifter
Texthäfte till området Naturen på hösten
Powerpoint med lektionernas genomgång

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback