Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

4 - 6

Programmera ett eget spel i Scratch

Ingaredsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 20 juni 2018

Du kommer att lära dig att programmera ett eget spel i scratch.

Det här ska du som elev lära dig

Du ska efter avslutat arbetsområde kunna skapa ett enkelt spel med hjälp av scratch innehållande:

- en huvudperson/figur

- rörelse

- ljud 

- poängräkning

Du ska känna till olika begrepp kopplat till programmering t. ex. variabler, script, bugg, 

Så här kommer vi att arbeta

-Vi går igenom grunderna i programmering i scratch. Du kommer dels att skapa ett spel under handledning och dels ett eget spel.

-Vi lär oss:

Vad en dator är och består av.

Skillnaden mellan dator och robot?

Hur vi människor använder oss av datorer/robotar i samhället och privat?

Vad kodning är, hur det görs? 

 

Arbetsområdet kommer avslutas med ett prov.


Läroplanskopplingar

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback