Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F - 3

DS - Geometri 3A

Delfinskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 21 juni 2018

Vi fortsätter att gå djupare in i geometrin. Du ska bli säkrare på att kunna beskriva former och deras egenskaper.

Arbetsområde:

Du ska efter det här arbetsområdet vara säkrare på hur du kan beskriva fyrhörningar och trianglar.

Mål för eleven:

Du ska kunna uppskatta vinkars storlek (spetsig, rät, trubbig).

Du ska kunna beskriv och jämföra fyrhörningar.

Du ska veta vad parallell är för något.

Du ska kunna namnge och känna igen olika trianglar.

Arbetssätt:

Vi arbetar i par, i helklass eller enskilt.

Redovisningsform:

Efter arbetsområdet gör vi diagnosen i boken.

Bedömning:

Kan du jämföra två olika geometriska former genom att använda rätt begrepp?

Så som parallell, rätvinklig, sida, hörn.

Reflektion:

Jag vet vad som kännetecknar en kvadrat?

Jag kan beskriva skillnader och likheter mellan kvadrat och rektangel?

Jag vet vad som kännetecknar en rätvinklig triangel?

Jag kan beskriva skillnader och likheter mellan olika trianglar?


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.

Matriser i planeringen
Kopia av DS - Geometri 3A
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback