Skolbanken Logo
Skolbanken

Protokoll möte Sommar 2018

Skegrie förskola - Tips, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 21 juni 2018

Sommaren 2018

Möte kring Sommarens sammanslagning 2018.

Närvarande: Marianne, Sandra (Igelkotten) Birgitta (Grodan) samt Karolin (Ängen)

•Ängen samt slätten skapar sin egna sammanslagningspärmar. Varje avdelning ansvarar för att pärmen är uppdaterad inför sammanslagningen. Senast den 28/6  ska pärmen vara klar. Varje barn ska ha en uppdaterad kontaktinfo, allergier samt foto på barnet. Barnens semsterlappar ska sitta i pärmen, samt lappen som visar hela avdelningens barn antal under semster.

•Inför sammanslagningen ska Myran respektive Kaninens barns fack tömmas.

• I pärmen ska även pedagogers schema sitta samt pedagogers kontaktuppgifter och pedagogers semester.

•Vi kommer att öppna varje dag på Kaninen. 

•Kaninen kommer vara Ängens hemvist, Myran kommer vara Slättens hemvist.

•Varje avdelning gör/kopierar/tar med barnens namnlappar till hallen. Vilket innebär att på måndagar under sammanslagningen sätter upp lappar för de barn som ska vara närvarande. Syskon sätts tillsammans.

•Sommarens Tema är: NATURENS FÄRGER!

•Varje måndag under sammanslagningen har vi husmöte kl:9:30, där veckan ses över och Temat planeras.

•Varje vecka lägger vi upp bilder och texter som är kopplade till vårt pedagogiska arbete. De presenteras på Slättens respektive Ängens blogg.

Vid pennan/

Birgitta på Grodan


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback