Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Demokrati år 4

Sternöskolan, Karlshamn · Senast uppdaterad: 21 juni 2018

Du ska undersöka vad en demokrati är och hur en demokrati fungerar. Du tar reda på hur Sverige styrs och vad som krävs för att få rösta. Du ska även ta reda på vilket ansvar kommunerna har. Du deltar i diskussioner om hur klass- och elevråd fungerar. Du ska tillsammans med dina klasskamrater bilda politiska partier. Du ska besöka andra klasser och övertyga dem om att lägga sina röster på just ditt parti.

Innehåll

Du vet säkert att Sverige är en demokrati men vet du vad en demokrati innebär? Det ska du arbeta med under vt-18. Du kommer under arbetets gång undersöka vad en demokrati är, hur en demokrati fungerar. Du kommer läsa om hur Sverige styrs och vad som krävs för att du ska få rösta. Du kommer även arbeta med elevdemokrati och hur ett klass- och elevråd ska fungera på skolan. Du kommer att ta reda på vilka uppgifter kommunerna i Sverige har. Slutligen ska du få bilda ett politiskt parti då du tillverkar egna affischer, broschyrer och valsedlar.

Så här ska vi arbeta

Vi ska arbeta med böcker och filmer. Vi kommer att ha många gemensamma diskussioner, parata om hur det ser ut i Sverige och i vår kommun och på vår skola. Du kommer även att få tycka till om vad du tycker är rätt och fel i vårt samhälle.

Syfte och övergripande mål

Följande övergripande syften är aktuella

Bedömning

Bedömning av dina förmågor och kunskaper görs på unikum. 


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.

Matriser i planeringen
Demokrati år 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback